I.

Základní ustanovení

Petra Malíková

IČ: 69690570

se sídlem: Hrazanská 613, 763 26 Luhačovice

kontaktní údaje: Petra Malíková

email   petraleden@seznam.cz

telefon +420 731 464 689

www.rizkovna-pizzeria.cz

(dále jen „prodávající“)

II.

Informace o zboží a cenách

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

IV.

Zákaznický účet

V.

Platební podmínky a dodání zboží

VI.

Odstoupení od smlouvy

VII.

Práva z vadného plnění

VIII.

Doručování

IX.

Mimosoudní řešení sporů

X.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2022